>
St Dominic and St Hyacinth in Lithuania: Eight Centuries of Memory
Šventas Jackau, skarbai brungus / Saint Jacek, Dear Treasure
read more
Back

Parody of the song, sung by beggars during the indulgence feasts
Sung by Adomas Kavoliūnas (b. 1857), Penionių village, Anykščiai district
Recorded by Zenonas Slaviūnas in the Archive of the Lithuanian Folklore in Kaunas, 1937
Text written by Stefanija Juodeikytė, 1937
Institute of Lithuanian Literature and Folklore

Saint Jacek, dear treasure,
Your wheels, my lukewarmness.
I will harness a mare
And will ride to the town.
The third yard from the town
Gave me some bread and some potatoes.

Antano Strazdo sukurtos giesmės parodija, kurią giedodavo elgetos atlaiduose.
Pateikėjas Adomas Kavoliūnas (g. 1857), Penionių k., Anykščių r.
Užrašytojas Zenonas Slaviūnas, Kaunas, Lietuvių tautosakos archyvas, 1937 m.
Tekstą užrašė Stefanija Juodeikytė 1937 m.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Šventas Jackau, skarbai brungus,
Tavo ratai, mano drungos.
Paskinkysiu kumelėlį,
Nuvažiuosiu į ulyčių.
Trečias kiemas nuo ulyčios
Davė duonos ir bulvyčių.

0:00
0:00